Hlavné menu:

REHAMENTA


Prejdi na obsah

REHAMENTA

Na základe iniciatívy zákonných zástupcov a rodičov mentálne postihnutých detí a dospelých regiónu Rožňava vzniklo v novembri 2002 Občianske združenie REHAMENTA. Názov našej pracovnej iniciatívy vznikol spojením REHAbilitácia a MENTÁlne postihnutý. Poslaním a cieľom OZ REHAMENTA je chrániť a presadzovať záujmy a práva zdravotne postihnutých občanov (ZPO) v meste Rožňava a jej okolí a tiež DSS AMALIA, poskytovať kultúrno-spoločenské a športové činnosti počas víkendov.

Pozitívnejšie a aktívnejšie zmierňovať ich postihnutie rôznymi spôsobmi sociálnej adaptácie a spoločenskej integrácie, poskytnutím pocitu vlastnej existencie a spoločenskej potreby. Zlepšovať ich kvalitu života, získať pocit uspokojenia vlastnej identity, sebarealizácie a integrácie formou rôznych terapií, jednoduchej pracovnej činnosti a iných podnecujúcich aktivít formou chránenej dielne. Účelom využitia iniciatívy je poskytnúť alternatívnu formu pomoci pre ZPO, ktorí by inak boli a sú odkázaní na podporu štátu počas celého života alebo na doživotnú pomoc svojich rodinných príslušníkov. Veríme, že realizácia nášho plánu zabezpečí ZPO jednoduché pracovné podmienky čiastočne porovnateľné s podmienkami zdravých ľudí, ako je to bežné napr. v škandinávskych krajinách.


 

STANOVY

VÝROČNÁ SPRÁVA 2005

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007

PDF

Verzia pre tlač

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008

   

Záverečná správa verejnej
zbierky 2018

   

Svetový deň downovho syndrómu

21. marec - Svetový deň downovho syndrómu.

Svetový Deň Downovho  Syndrómu

Budova na Šípkovej 2. v Rožňave


Snažením nášho občianskeho združenia je exteriérne aj interiérne opraviť a vhodne upraviť budovu pre pracovné aktivity našich členov. Január 2008 - výmena starých okien za plastové...

Výmena okien
Pohľad zo zadu

V druhom pólroku 2008 sme za pomoci sponzorov a živnostníkov čiastočne dokončili priestory interiérov.


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu